Tietoturva (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2022-2023 , ay811168P
Kurssilla opiskelija oppii muun muassa määritellä keskeisimmät tietoturvakäsitteet ja tietoturvallisuuden osa-alueet, tunnistaa tyypillisimpiä tietoturvauhkia sekä hallinnollisia ja teknisiä toimenpiteitä niiltä suojautumiseksi.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

0€

Koulutuksen tiedot

  • Tietoturvallisuuden peruskäsitteet ja niiden soveltaminen
  • Tietoturvauhat, -haavoittuvuudet ja -riskit
  • Tietoturvallisuuden keskeinen lainsäädäntö ja viitekehykset
  • Riskienhallinta
  • Salausmenetelmät
  • Tietoturvateknologiat
  • Tietoturvan tutkimussuuntauksia

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Oppiaine

3259 Tietojenkäsittelytiede

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Esitietovaatimukset

Esitietoina vaaditaan, että seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet on saavutettu: Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin sekä Laitteet ja tietoverkot

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 9.1.2023