none

Tietojärjestelmien perusteet (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2022-2023 , ay811166P
Kurssin aikana saat yleiskatsauksen tietojärjestelmiin ja niiden vaikutukseen yritysten liiketoimintaan sekä muihin organisaatioihin.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Multiform learning

Toteutusaika

-

Koulutuksen tiedot

- Tietojärjestelmien peruskäsitteet.
- Tietojärjestelmiin liittyvät mahdollisuudet ja haasteet organisaatioiden näkökulmasta.
- Tietojärjestelmän käyttö ja käyttäjät.
- Organisaatioiden toiminta ja rakenne.
- Tietojärjestelmien tyypit ja roolit organisaatioiden toiminnassa.
- Tietojärjestelmien rooli organisaatioiden johtamisessa ja päätöksenteossa.
- Tiedon muodostuminen organisaatioissa.
- Tietojärjestelmien tuomat eettiset ja sosiaaliset haasteet.
- Tietojärjestelmätieteet tieteenalana, historia, tutkimusmenetelmät ja julkaisukanavat.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 1.11.2022