Tietojärjestelmien perusteet (AVOIN YO)

5 op, Kesä 2022 , ay811166P
Kurssin aikana saat yleiskatsauksen tietojärjestelmiin ja niiden vaikutukseen yritysten liiketoimintaan sekä muihin organisaatioihin.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Koulutuksen tiedot

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

  • soveltaa tietojärjestelmiin liittyviä peruskäsitteitä,
  • tunnistaa tietojärjestelmien käyttöä ja käyttäjiä koskevia haasteita,
  • tuntee perusasiat organisaatioista, kuten niiden rakenteen ja toiminnan,
  • tietojärjestelmien tyypit ja roolit organisaatioiden toiminnassa,
  • pystyy kuvaamaan, kuinka organisationaalista tietoa muodostuu ja tunnistaa sen hallitsemiseen liittyviä ongelmia,
  • tunnistaa tietojärjestelmiin liittyviä eettisiä ja sosiaalisia haasteita,
  • voi kuvata tietojärjestelmien roolin organisaatioiden johtamisessa ja päätöksenteossa,
  • pystyy kertomaan tietojärjestelmien tuomista mahdollisuuksista organisaatioiden uudistamisessa ja tietojärjestelmien tuomista taloudellisista merkityksistä sekä
  • tunnistaa tietojärjestelmätieteiden yleisimmät tutkimusmenetelmät ja julkaisukanavat, ja tuntee tietojärjestelmätieteiden historiaa.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Kesä 2022

Koulutusala

Tietojenkäsittely ja tietotekniikka

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 14.9.2022