Tietojärjestelmien mallintaminen, suunnittelu ja kehitys (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2022-2023 , ay812360A
Tietojärjestelmät ovat nykyisin välttämätön osa arkeamme. Kurssilla tutustutaan tietojärjestelmin suunnittelun periaatteisiin.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

0€

Koulutuksen tiedot

  • Mallintamisen yleiset periaatteet
  • Mallintamisen merkitys tietojärjestelmien suunnittelussa
  • Mallintamismenetelmät kuvaamaan jasuunnittelemaan tietojärjestelmiä eri näkökulmista
  • Mallintaminen tietojärjestelmien määrittelyvaiheessa
  • Tietojärjestelmän sidosryhmät
  • Tietojärjestelmän käyttötapaukset
  • Mallintaminen suunnittelun loppuvaiheessa
  • Suunnittelun, mallintamisen ja toteutuksenvälinen yhteys
  • Prototypointi ja mallintaminen osana tietojärjestelmien vaatimusmäärittelyä, kommunikointikeinona sidosryhmiensuuntaan ja suunnitteluratkaisujen arviointia
  • Tietojärjestelmien suunnitteluun liittyvät eettiset kysymykset (suunnittelijan vastuu).

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Oppiaine

3259 Tietojenkäsittelytiede

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Esitietovaatimukset

Esitietoina vaaditaan, että seuraavien opintojaksojen ja niiden edeltäjien osaamistavoitteet on saavutettu: Tietojärjestelmien perusteet.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 15.12.2022