Tieteellisen tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2022-2023, ay353307S

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Multiform learning

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksesta

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Lopullisen harjoitustutkimussuunnitelman suunnittelu ja laatiminen valitusta tutkimusaiheesta sekä tutkimusprosessin eri vaiheiden suunnittelu ja valintojen perustelu,
valitun tutkimusaiheen käsitteistöön ja kirjallisuuteen perehtyminen
valitun tutkimuksen luotettavuuden ja eettisten (sisältäen henkilötietosuojan) lähtökohtien tarkastelu.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Koulutusala

Health and welfare

Oppiaine

5403 Hoitotiede

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

353316S Tutkimusmenetelmät hoitotieteessä ja terveyshallintotieteessä 5 op

Viimeksi päivitetty: 21.11.2022