Terveystiedon perusteet (AVOIN YO), kesä 2024

5 op, Kesä 2024 , ay402960P

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

- terveys ja sen lähikäsitteet
- terveyden edistäminen, terveyden edistämisen etiikka ja filosofia
- terveyden edistämisen tutkimus
- kansalliset terveyden edistämisen strategiat

Koulutusmuoto

Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Kesä 2024

Oppiaine

7001 Terveystieto

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

Avoimen opiskelijat, tutkinto-opiskelijat (20). 

Esitietovaatimukset

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 7.5.2024