Terveystiedon perusteet (AVOIN YO)

5 op, Summer 2022, ay402960P

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Ilmoittautuminen

Koulutus on täynnä

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

- terveys ja sen lähikäsitteet

- terveyden edistäminen, terveyden edistämisen etiikka ja filosofia

- terveyden edistämisen tutkimus

- kansalliset terveyden edistämisen strategiat

Koulutusmuoto

Open university

Lukuvuosi

Summer 2022

Koulutusala

Education

Oppiaine

7001 Terveystieto

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

Avoimen opiskelijat (50), tutkinto-opiskelijat (20). 

Esitietovaatimukset

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 14.9.2022