Terveyshallintotiede I (AVOIN YO)

10 op, Academic Year 2022-2023, ay353330S

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksesta

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Terveyshallintotiede tutkimusalueena ja oppiaineena. Terveyshallintotieteen keskeiset käsitteet ja teoreettiset lähtökohdat. Terveydenhuollon organisaatioiden, hallinnon ja terveysalan johtamisen ilmiöt työelämässä. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä kansainvälisesti tarkasteltuna. Opintojakso sisältää yliopisto-opintoihin orientoitumista sekä integroitumista hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikköön.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Koulutusala

Health and welfare

Oppiaine

5447 Terveyshallintotiede

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Viimeksi päivitetty: 21.11.2022