Terveyden edistäminen ja terveysvalmennus (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2023-2024 , ay351211P
Jaksolla perehdytään mm. terveyden edistämisen käsitteisiin, periaatteisiin ja arvoihin sekä terveysvalmennukseen ja hyvinvointiteknologiaan

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Multiform learning

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksesta

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Terveyden edistämiseen sisältyvät käsitteet, periaatteet, arvot ja lähestymistavat, kansalliset ja globaalit terveysohjelmat, terveysvalmennus ja hyvinvointiteknologia, Suomen väestön terveyshaasteet ja terveyserot, yksilöiden, yhteisöjen ja ympäristön terveyden edistäminen kestävän kehityksen periaatteella moniammatillisesti toimien, vaikuttavat terveyden edistämisen menetelmät, tartuntatautien ehkäisy ja suomalainen rokotusohjelma.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

5511 Terveystieteet

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia

Viimeksi päivitetty: 15.6.2023