Teknologiatuettu oppiminen ja työskentely (AVOIN YO)

4 op, Academic Year 2023-2024 , AY00AL1

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Multiform learning

Toteutusaika

-

Hinta

60 €

Koulutuksen tiedot

- Teknologiatuetun oppimisen käsitteet
- STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics) varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kontekstissa, erityisesti värkkääminen ja digitaalinen valmistaminen
- Oppimista ja opettamista sekä työskentelyä tukevat teknologiat, sovellukset ja välineet
- Ohjelmointi, robotiikka ja digitaalinen ajattelu (computationalthinking)
- Etä- ja hybridiopetuksen sekä verkko-opetuksen perusteet
- Opetusmateriaalien ja/tai viestintä ja/tai työskentelymateriaalien suunnittelu ja valmistaminen

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

2505 Kasvatustiede

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online
Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

25, joista avoimen yliopiston opiskelijat 20, Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijat 5 (pl. KPTK:n opiskelijat)

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 12.12.2023