Tähtitieteen historia

5 op, Academic Year 2022-2023 , 765308A
Tähtitiede on vanhin eksakteista luonnontieteistä ja esimerkiksi tähtitaivaasta on tehty säännöllisiä havaintoja jo esihistoriallisella ajalla. Tutustu nyt tähtitieteen mielenkiintoiseen historiaan ja siihen, miten fysikaalinen maailmankuva on ylipäätään kehittynyt!

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Independent study

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Koulutuksen tiedot

Tähtitiede on vanhin eksakteista luonnontieteistä, toisaalta alan nykyinen tutkimus käyttää avaruusteleskooppeja ja tietokonesimulaatioita. Tähtitaivaasta on tehty säännöllisiä havaintoja jo esihistoriallisella ajalla. Planeettojen liikkeiden ja muiden taivaalla havaittavien ilmiöiden selittäminen on ollut myös keskeisessä osassa fysiikan perusteorioiden kehitystä, ja avaruuden mittasuhteiden selviäminen on muokannut syvällisesti maailmankuvaamme. Tähtitieteen historian vaiheet ovat olleet mukana tieteen historiaa ja filosofiaa käsittelevissä keskusteluissa. Taide ja populaarikulttuuri ovat myös saaneet innoitusta tähtitieteellisistä ilmiöistä.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Koulutusala

Natural sciences, mathematics and statistics

Oppiaine

3257 Tähtitiede

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

5

Esitietovaatimukset

Ei ole.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 21.10.2022