Suomen kieli, perusopinnot (AVOIN YO)

25 op, Academic Year 2022-2023 , ayA110401

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Multiform learning

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajasta ja hinnasta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Koulutuksen tiedot

Suositellaan suoritettavaksi:

ay694958Y Suomen kielen rakenne, 5 op
ay694959Y Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi, 5 op

Perusopinnot, 25 op:

ay694937P Kielenhuolto, 5 op
ay694938P Kielen kehitys ja vaihtelu, 5 op
ay694941P Tekstioppi, 5 op
ay694939P Äänne- ja muoto-oppi, 5 op
ay694940P Lauseoppi, 5 op

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Koulutusala

Humanities, social sciences, journalism and information

Oppiaine

1104 Suomen kieli

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Viimeksi päivitetty: 4.11.2022