Suomen kieli, perusopinnot (AVOIN YO)

25 op, Lukuvuosi 2022-2023, ayA110401

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot
Monimuoto-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajasta ja hinnasta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Suositellaan suoritettavaksi:

ay694958Y Suomen kielen rakenne, 5 op
ay694959Y Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi, 5 op

Perusopinnot, 25 op:

ay694937P Kielenhuolto, 5 op
ay694938P Kielen kehitys ja vaihtelu, 5 op
ay694941P Tekstioppi, 5 op
ay694939P Äänne- ja muoto-oppi, 5 op
ay694940P Lauseoppi, 5 op

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Oppiaine

1104 Suomen kieli

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Viimeksi päivitetty: 4.11.2022