Suomen kielen kurssi edistyneille opiskelijoille (AVOIN YO)

5 op, Kesä 2023 , AY00AL58

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajasta ja hinnasta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Ilmoittautuminen

Koulutus on peruttu

Koulutuksen tiedot

Kurssilla harjoitellaan kommunikoimaan myös virallisemmissa viestintätilanteissa ja ymmärtämään asiatyylistä tekstiä. Kurssin aikana tehdään erilaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia ja pyritään kartuttamaan arkielämän lisäksi opiskelussa ja työelämässä tarvittavia suomen kielen tietoja ja taitoja. Kurssilla analysoidaan aikaisempaa tarkemmin puhekielen ja kirjoitetun kielen eroja.

Kurssin sisältöön kuuluvat seuraavat viestintätilanteet ja aihealueet: suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviä asioita (esim. liikenne, terveydenhuolto, ympäristöasiat); esitelmän pitäminen omalta tieteenalalta tai muusta itseä kiinnostavasta aiheesta. Kielen rakenteista opitaan lisää konditionaalista, adjektiivien ja adverbien vertailu, verbien ma- ja minen-infinitiivimuodot, lisää lausetyyppejä.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Kesä 2023

Oppiaine

8015 Kieliopinnot, suomea muunkielisille

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

Oulu

Esitietovaatimukset

Suomen kielen jatkokurssi 2 suorittaminen tai vastaavat taidot

Viimeksi päivitetty: 3.5.2023