Suomen kielen kurssi edistyneille opiskelijoille

5 op, Academic Year 2022-2023 , YK00AG41
Tällä kurssilla syvennät ja sujuvoitat suomen kielen taitojasi edelleen. Tavoitteena on oppia käyttämään kieltä myös työelämässä ja opiskelussa.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Contact studies
Independent study

Toteutusaika

-

Hinta

50 €

Koulutuksen tiedot

Kurssilla harjoitellaan kommunikoimaan myös virallisemmissa viestintätilanteissa ja ymmärtämään asiatyylistä tekstiä. Kurssin aikana tehdään erilaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia ja pyritään kartuttamaan arkielämän lisäksi opiskelussa ja työelämässä tarvittavia suomen kielen tietoja ja taitoja. Kurssilla analysoidaan aikaisempaa tarkemmin puhekielen ja kirjoitetun kielen eroja.

Kurssin sisältöön kuuluvat seuraavat viestintätilanteet ja aihealueet: suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviä asioita (esim. liikenne, terveydenhuolto, ympäristöasiat); esitelmän pitäminen omalta tieteenalalta tai muusta itseä kiinnostavasta aiheesta. Kielen rakenteista opitaan lisää konditionaalista, adjektiivien ja adverbien vertailu, verbien ma- ja minen-infinitiivimuodot, lisää lausetyyppejä.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Separate study right

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Oppiaine

8015 Kieliopinnot, suomea muunkielisille

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

Vähintään 2 paikkaa yliopiston ulkopuolisille osallistujille.

Esitietovaatimukset

Katso lähtötasovaatimus.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

study.languages@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 4.11.2022