Strateginen johtaminen (AVOIN YO)

5 op, Lukuvuosi 2022-2023 , ay724103P

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Koulutuksen tiedot

Strategisen johtamisen kurssilla tarkastellaan strategiaa ihmisten toiminnan kautta—toisaalta suunnittelun, mutta toisaalta jatkuvan muutoksen ja epävarmuuden kanssa tasapainoilun näkökulmasta. Kurssin aikana: 1. Perehdytään strategisen johtamisen keskeisiin käsitteisiin, strategisen johtamisen historialliseen kehitykseen ja strategisen johtamisen kannalta keskeisiin koulukuntiin. 2. Tarkastellaan tämän päivän strategisen johtamisen tutkimuksen ja käytännön keskeisimpiä kysymyksiä.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Oppiaine

6351 Johtaminen

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Esitietovaatimukset

Suositellaan ay724102P Johtajuus ja organisaatiot 5 op -opintojakson suorittamista.

Viimeksi päivitetty: 14.3.2023