none

Statiikka

5 op, Academic Year 2022-2023 , 461102A
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa laskea kuormitetun rakenteen voimia ja momentteja vektorialgebran ja trigonometrian avulla.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Independent study

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on maksuton

Koulutuksen tiedot

Statiikan peruslait ja peruskäsitteet. Voimasysteemit ja niiden redusointi. Partikkelin ja jäykän kappaleen tasapaino. Isostaattisten rakenteiden kuten köysien, palkkien, kehien, nivelkaarien ja ristikoiden staattinen toiminta ja rasitukset. Kitka.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Oppiaine

4305 Konetekniikka

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 2.3.2023