Pohjoissaame_toisena_kielenä

SOTE-alan koltansaamen perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op

25-60 op, Academic Year 2024-2025
Sote-alan ammattilainen tai opiskelija! Kohtaa, hoivaa ja neuvo koltansaamenkielisiä asiakkaita heidän omalla kielellään ja tee työtä, jossa olet korvaamaton asiakkaalle sekä koko koltansaamen kieliyhteisölle.

Oulun yliopisto järjestää koltansaamen kielen ja kulttuurin opintoja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä opiskelijoille lukuvuonna 2024–2025. Koulutus on maksutonta, ja eikä aiempaa koltansaamen kielitaitoa edellytetä.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Multiform learning

Koulutuksen tiedot

Koltansaamen opintojen hakukriteerinä on sosiaali- ja terveysalalla työskentely, alan opiskelu tai suoritettu tutkinto sosiaali- ja terveysalalta. Kaikilta hakijoilta vaaditaan suomeksi kirjoitettu motivaatiokirje. Koltansaamen perusopinnot alkavat kielen alkeista, joten aiempaa koltansaamen kielitaitoa ei edellytetä.

Koulutukseen kuuluvat sote-alalle sovelletut koltansaamen perusopinnot (25 op) sekä sote-alalle sovelletut koltansaamen aineopinnot (35 op).

Perusopinnot alkavat kesäkuussa 2024 ja kestävät syyslukukauden 2024. Aineopinnot alkavat vuoden 2025 alussa ja kestävät kevätlukukauden 2025.

Voit valita, opiskeletko ainoastaan perusopinnot vai sekä perus- että aineopinnot. Aineopinnot syventävät merkittävästi kielitaitoasi.

Myös pelkästään aineopintoihin hakeutuminen on mahdollista niille, joilla on jo ennestään suoritettuina Giellagas-instituutin koltansaamen perusopinnot (25 op) tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksen koltansaamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutuksen opinnot (60 op).

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2024-2025

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Lisätietoja opintojen sisällöistä:
Tiina Sanila-Aikio
tiina.sanila-aikio@oulu.fi
+358 40 7252 585

Yleistietoa opinnoista:
Tiina Magga
tiina.magga@oulu.fi
+358 50 4648 920

Anna-Liisa Väyrynen
anna-liisa.vayrynen@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 8.5.2024