Solubiologian ja fysiologian perusteet

5 op, Academic Year 2022-2023 , 750122P

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Ilmoittautuminen

Koulutus on täynnä

Koulutuksen tiedot

Kurssi on jaettu neljään osaan: eläin- ja kasvisolubiologiaan, genetiikkaan ja eläinfysiologiaan.Eläinsolubiologian osuudessa perehdytään kemiallisiin sidoksiin, makromolekyylien ominaisuuksiin ja soluorganelleihin ja niiden toimintaan. Solukalvon, kalvorakenteiden ja ionikanavien toimintaan perehtymällä opitaan ymmärtämään, miten kemialliset yhdisteet ja viestit siirtyvät soluun, kulkevat solun sisällä ja käynnistävät soluprosesseja. Lisäksi käsitellään solujen tukirakenteita ja solujen kiinnittymistä toisiinsa. Kasvisolubiologiaan liittyvässä kurssiosuudessa käydään läpi kasvisolujen soluorganellit sekä niiden rakenteelliset ja toiminnalliset erityispiirteet. Genetiikan osuudessa tarkastellaan DNA:n, kromosomien ja genomin rakennetta ja perehdytään solusykliin ja sen säätelyyn, sekä käydään läpi mitoosi ja meioosi. Eläinfysiologian osuudessa käydään perusteet keskeisistä fysiologisista järjestelmistä ja toiminnoista, kuten ruuansulatusjärjestelmä, verenkierto, aineenvaihdunta, immuunipuolustus, hermosto ja lihaksisto.

Oulun yliopiston järjestämä opetuksen aikataulu löytyy Pepistä osoitteesta

https://opas.peppi.oulu.fi/fi/opintojakso/750122P/11338

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Oppiaine

3205 Biologia

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

50

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 21.10.2022