Siltojen suunnittelu (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2022-2023, 485025S
Tule perehtymään siltojen rakennesuunnitteluun!

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Kurssissa perehdytään siltojen rakennesuunnitteluun soveltaen Suomessa käytettävää suunnitteluohjeistusta. Kurssiin liittyvässä harjoitustehtävässä ohjeistetaan liimapuisen palkkisillan rakenneanalyysin laadinta elementtimenetelmä (FEM) -ohjelmistoilla. Rakenneanalyysi tehdään sekä päällysrakenteelle että alusrakenteelle (perustuksille). Suunnittelukuormien lisäksi tarkastellaan kantavuuden analyysissä käytettäviä kuormia ja suunnitelmamuutosten vaikutuksia.

Rakennesuunnittelukysymysten lisäksi kurssin luennoilla esitetään ja kerrataan sillansuunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon yleisiä kysymyksiä. Opetukseen kuuluu vierailuluentoja, joita pitävät eri asiantuntijat.

Kurssi perustuu koulutusmateriaaliin, joka on laadittu vuosina 2021–2022 konsulttitoimeksiantona WSP Finland Oy:ssä tilaajien ollessa Väylävirasto, Helsingin kaupunki ja Suomen metsäkeskus.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Koulutusala

Engineering, manufacturing and construction

Oppiaine

-

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

Kurssin esitietovaatimuksina ovat perustiedot
- statiikasta ja rakenteiden mekaniikasta
- perustuksista
- betonirakenteiden suunnittelusta ja mitoittamisesta

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 10.1.2023