Seksuaalisen kasvun ja kehityksen tukeminen (AVOIN YO)

5 op, Summer 2022 , ay402959A

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Koulutuksen tiedot

- seksuaalinen kasvu ja kehitys

- seksuaalisuuden ulottuvuudet lapsuudessa

- seksuaalisuuden ulottuvuudet nuoruudessa

- koulu seksuaalikasvattajana ja seksuaaliterveyden edistäjänä

- kulttuurisensitiivisyys seksuaalikasvatuksessa

- seksuaalioikeudet

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Summer 2022

Oppiaine

7001 Terveystieto

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

Avoimen opiskelijat (ei kiintiötä), tutkinto-opiskelijat (20). 

Esitietovaatimukset

Ennen aineopintojen opintojaksoihin ilmoittautumista tulee olla suoritettuna vähintään 20 opintopistettä terveystiedon perusopintoja.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 14.9.2022