Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille

4 op, Lukuvuosi 2022-2023 , 903040Y
Tämä jatkokurssi antaa sinulle hyvät valmiudet osallistua kauppatieteellisen alan saksan kursseille.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

40 €

Koulutuksen tiedot

Rakenne-, tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Teemoina ovat mm. päivärytmistä, vapaa-ajasta, asumisesta, kotipaikasta ja omasta elinympäristöstä kertominen, opiskelusta, työstä, yrittäjyydestä ja työsuhteista keskusteleminen sekä saksankielisten maiden ja Suomen kulttuurien väliset yhtäläisyydet ja erot.

Rakenteet: imperfekti, perfekti, konditionaali ja konjunktiivin imperfekti, refleksiivi- ja rektioverbejä, genetiivi, komparatiivi, superlatiivi, adjektiivin taivutus, prepositiot, konjunktioiden ja sidossanojen käyttö sekä peruskieliopin keskeisimpien rakenteiden kertaus, mm. sijamuodot, preesens ja sanajärjestys.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Erillinen opiskeluoikeus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Oppiaine

8007 Kieliopinnot, saksa

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

Vähintään 2 paikkaa yliopiston ulkopuolisille osallistujille.

Esitietovaatimukset

Ks. Lähtötasovaatimus

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

study.languages@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 30.5.2023