Ruotsin valmentava kurssi (AVOIN YO)

2 op, Lukuvuosi 2023-2024 , ay901018Y

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajasta ja hinnasta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Koulutuksen tiedot

Kurssilla harjoitellaan puhumista ja kykyä ymmärtää puhetta. Erilaisten suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla pyritään lisäksi parantamaan keskeisten rakenteiden hallintaa kertaamalla ruotsin kielen kielioppia sekä kartuttamaan sanastoa.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2023-2024

Oppiaine

8002 Kieliopinnot, ruotsi

Opetuksen järjestäjä

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Viimeksi päivitetty: 30.6.2023