Riippuvuudet ja terveys (AVOIN YO)

5 op, Summer 2022, ay402957A

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

- riippuvuus ja sen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin

- riippuvuudelle altistavat tekijät

- toiminnalliset riippuvuudet

- päihderiippuvuudet

- riippuvuudesta irtautumisprosessi ja riippuvuuden vaihemalli

- palvelujärjestelmä pääpiirteittäin

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Summer 2022

Koulutusala

Education

Oppiaine

7001 Terveystieto

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

Avoimen opiskelijat (ei kiintiötä), tutkinto-opiskelijat (20). 

Esitietovaatimukset

Ennen aineopintojen opintojaksoihin ilmoittautumista tulee olla suoritettuna vähintään 20 opintopistettä terveystiedon perusopintoja.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 14.9.2022