Ryhmä ihmisiä työnohjauksessa

Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus, 70 op (2023-2025) Huom! seuraava toteutus markkinoinnissa. Linkki alempana.

70 op, Academic Year 2022-2023 , -
Tervetuloa oppimaan valmiuksia ja omaksumaan välineitä erilaisiin yksilöä ja työyhteisöä tukeviin rooleihin, työnohjaajana ja kehittäjänä, ratkaisukeskeistä lähestymistapaa hyödyntäen!

Kaksivuotisen koulutusohjelman tavoitteena on kehittää osallistujien valmiuksia toimia joustavasti ja monipuolisesti kehittämistyön parissa eri toimintaympäristöissä. Koulutus perehdyttää osallistujat ratkaisukeskeisen lähestymistavan viitekehykseen, sen taustafilosofiaan ja työskentelyprosessiin sekä antaa laajasti malleja ja välineitä yksilön ja ryhmän kanssa työskentelyyn. Koulutus antaa työnohjaajan pätevyyden.

Ratkaisukeskeisen työnohjaajan työn keskiössä on asiakkaan voimaannuttaminen hänen omista lähtökohdistaan käsin. Ratkaisukeskeinen työnohjaaja ei anna ohjeita, vaan kysyy ja kuuntelee.Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

5 950 (+alv 24%) (laskutetaan 10 erässä)

Koulutuksen tiedot

HUOM! Markkinoinnissa on nyt toinen keväällä käynnistyvä koulutuksemme. Tutustu siihen täällä

Mitä?

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia ja välineitä toimia erilaisissa yksilöä ja työyhteisöä tukevissa rooleissa organisaatiossa – työnohjaajana ja kehittäjänä - ratkaisukeskeistä lähestymistapaa hyödyntäen. Ratkaisukeskeinen työskentely on tulevaisuussuuntautunut lähestymistapa, jossa keskitytään ratkaisun rakentamiseen asiakkaiden kanssa heidän toiveita ja voimavaroja hyödyntäen. Ratkaisukeskeinen työskentely on yksi nopeimmin kasvavia trendejä kehittämisen kentällä maailmanlaajuisesti. Se soveltuu erinomaisesti työelämän tarpeisiin sen myönteisyyden, tavoitteellisuuden ja pragmaattisuuden ansiosta.

Koulutus antaa työnohjaajan pätevyyden.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu ohjaus- ja kehittämistehtävistä kiinnostuneille ammattilaisille, jotka haluavat kehittää osaamistaan pitkäjänteisesti moniammatillisessa ryhmässä. Alan tehtävissä jo toimiville koulutus tarjoaa uuden tehokkaan lähestymistavan ja mahdollisuuden saada ohjausta ajankohtaisiin ammatillisiin haasteisiin. Koulutus antaa hyvät eväät myös johtotehtävissä toimiville.

Miten?

Koulutus sisältää lähiopetusta (30 pv), vertaisryhmätyöskentelyä, omaa työnohjausharjoittelua ryhmien ja yksilöiden kanssa sekä niihin liittyvää ryhmätyönohjausta. Lisäksi opiskelijat perehtyvät alan kirjallisuuteen ja laativat niistä pohdintoja sekä reflektoivat omaa kehittymistään oppimispäiväkirjan muodossa. Koulutuksen loppuvaiheessa työstettävä opinnäytetyö antaa mahdollisuuden syventää tietämystä/osaamista itse valitusta aiheesta. Jokainen opiskelija käy myös läpi omaa yksilötyönohjausta ratkaisukeskeiseltä toimijalta.

Pääkouluttajina toimivat sosiaalipsykologi/YTM, esimiesten ja johdon työnohjaaja, työyhteisövalmentaja ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti Sari Ridell ja työ- ja organisaatiopsykologi (PsL), ratkaisukeskeinen työnohjaaja/valmentaja ja integratiivinen psykoterapeutti (6/22) Terhi Mets. Koulutustoteutukseen osallistuu pääkouluttajien ohella muita keskeisiä alan asiantuntijoita Suomesta - katso tarkemmin esitteestä.

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella 15.10.2022 mennessä. Ryhmähaastattelut pidetään marraskuussa 2022. Koulutus käynnistyy aloitusjaksolla helmikuussa 2023, mikäli riittävä määrä hakijoita sitoutuu koulutukseen.

Koulutuspäivät

Kevät 2023: 1.-2.2 | 20.-21.3 | 3.-4.5

Syksy 2023: 4.-5.9 | 2.-3.10 | 13.-14.11

Kevät 2024: 8.-9.1 | 5.-6.2 | 25.-26.3 | 22.-23.4

Syksy -24 ja kevät -25 ilmoitetaan myöhemmin

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

25

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Satu Soila (koulutussuunnittelija), satu.soila@oulu.fi, p. 0294 487360

Sari Ridell (kouluttaja), sari.ridell@sydanlanka.com, p. 044 29 76 406
Terhi Mets (kouluttaja), terhi.mets@gmail.com, p. 050 3236 073
Viimeksi päivitetty: 12.6.2023