none

Rakennesuunnittelun perusteet

5 op, Academic Year 2022-2023 , 485102A
Opiskelija osaa nimetä rakentamista ja suunnittelua säätelevät lait, määräykset ja ohjeet.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Koulutuksen tiedot

Insinööriopiskelijat: Rakentamisen suunnittelun säätely ja valvonta. Varmuustarkastelujen perusteet. Rakennusten kuormien muodostuminen ja vaikutukset. Eurokoodien käytön perusteet. Plastisen mitoituksen perusteet. Rakennusten runkojärjestelmät ja niiden vakavuus. Rakenneosien väliset liitokset. Rakenteiden säilyvyys. Rakennusten palomitoituksen perusteet.

Arkkitehtiopiskelijat: Rakentamisen suunnittelun säätely ja valvonta. Varmuustarkastelujen perusteet. Rakennusten kuormien muodostuminen ja vaikutukset. Kuormituspolku.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Oppiaine

4393 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Esitietovaatimukset

Insinööriopiskelijat: 461102A Statiikka ja 461103A Lujuusoppi I

Arkkitehtiopiskelijat: Kurssin opetus toteutetaan teoriatunteina.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 1.11.2022