Psykologisen tutkimuksen perusteet (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2023-2024 , ay412070P

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Multiform learning

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

- Psykologia tieteenalana ja yleiskäsitys psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta
- Psykologian tieteenperinteet, tieteenteoria ja tieteen periaatteet
- Psykologiseen tutkimukseen liittyvät peruskäsitteet, tutkimusasetelmat, tutkimuksen vaiheet, menetelmät ja tutkimusetiikka
- Psykologisen tieteellisen ajattelun perusteet

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

2506 Psykologia

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online
Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

Ensisijaisesti ilmoittaudutaan kokonaisuuteen (yksittäiseen opintojaksoon 10 paikkaa)

Esitietovaatimukset

Ei

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 30.6.2023