Psykologisen tutkimuksen perusteet (AVOIN YO)

5 op, Lukuvuosi 2022-2023 , ay412070P

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot
Monimuoto-opinnot
Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Psykologia tieteenalana, yleiskäsitys psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta, psykologian tieteenperinteet, tieteenteoria ja tieteen periaatteet. Psykologiseen tutkimukseen liittyvät peruskäsitteet, tutkimusasetelmat, tutkimuksen vaiheet, menetelmät ja tutkimusetiikka sekä psykologisen tieteellisen ajattelun perusteet

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Oppiaine

2506 Psykologia

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online
Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

Ensisijaisesti ilmoittaudutaan kokonaisuuteen (yksittäiseen opintojaksoon 10 paikkaa)

Esitietovaatimukset

Ei

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 29.11.2022