Psykodynaaminen lapsi- ja nuorisopsykoterapeuttikoulutus 87 op 2024-2028 Oulu

87 op, Lukuvuosi 2024-2025, -

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

15 000-12 500 € (10-12 opiskelijaa, ei sisällä työnohjaus ja koulutuspsykoterapian kuluja)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy .

15 000-12 500 € (10-12 opiskelijaa, ei sisällä työnohjaus ja koulutuspsykoterapian kuluja)

Koulutuksen tiedot

Mitä

Psykodynaaminen lasten ja nuorten hoitoon keskittyvä psykoterapeuttikoulutus pohjautuu psykoanalyyttiseen teoriaan psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä sekä häiriöistä ja niiden hoitamisesta. Koulutuksessa paneudutaan psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen eri kehitysvaiheissa, psyykkisen tilanteen arvioon ja hoitomenetelmän valintaan, psykoanalyyttisen psykoterapian teoriaan ja menetelmään, eritasoisiin psyykkisiin häiriöihin sekä teoreettisen tiedon soveltamiseen tapausseminaarin, omien koulutuspotilaiden ja työnohjausten muodossa. Opiskelija oppii psykodynaamisen teorian kasvusta ja kehityksestä lapsuus- ja nuoruusiässä sekä psykoanalyyttisen psykoterapian peruskäsitteet ja menetelmän. Opiskelija tutustuu lapsuus- ja nuoruusiän kehityksen häiriöihin ja niiden arvioimiseen ja hoitoon psykodynaamisella psykoterapialla.

Kenelle

Psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvilta edellytetään soveltuva perustutkinto, vähintään 30 op psykologian ja/tai psykiatrian opintoja sekä vähintään kahden vuoden kokoaikainen työkokemus lasten ja/tai nuorten parissa tehdyssä mielenterveystyössä tai sen kaltaisessa työssä. Lisäksi hakijalla tulee olla mahdollisuus tehdä psykoterapeuttista potilastyötä lasten ja nuorten parissa koulutuksen aikana. Tiedot Oulun yliopiston valintakriteereistä löytyvät psykoterapeuttikoulutusten hakuoppaasta osoitteesta: https://www.oulu.fi/fi/joy/teemat/psykoterapeuttikoulutus

Miten

Koulutuksen laajuus on 87 op ja siihen kuuluu lähiopetusta, ryhmätyönohjausta, yksilötyönohjausta, omaa koulutuspsykoterapiaa (yksilöpsykoterapia), asiakastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Koulutus alkaa syksyllä 2024. Koulutuspäivät järjestetään Oulussa.

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja haastattelujen perusteella. Hakuaika alkaa 01.7.2023 klo 08:00. Koulutukseen haetaan Opintopolun kautta. Pääset Opintopolkuun tästä linkistä.

Koulutusesite Psykodynaaminen lapset ja nuoret esite.pdf

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2024-2025

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat

Oppiaine

Psykoterapia

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

12

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Käytännön järjestelyt ja opiskelijavalintaan liittyvät asiat:
koulutussuunnittelija Kristiina Simojoki (kristiina.simojoki@oulu.fi)
Viimeksi päivitetty: 1.8.2023