Psykoanalyyttinen psykoterapeuttikoulutus 80 op 2024-2027 Oulu

80 op, Academic Year 2023-2024 , -

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutusmaksu on 13 700 - 16 400 EUR riippuen opiskelijamäärästä. Koulutuksen hintaan ei kuulu työnohjauksesta ja koulutuspsykoterapiasta aiheutuvat kustannukset.

Koulutuksen tiedot

Mitä

Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen ihmiskäsitykseen ja persoonallisuusteorioihin, joissa keskeistä on yksilön mielen tiedostamattomien elementtien olemassaolo ja mielen sisäinen dynaaminen kokonaisuus. Psyykkisen todellisuuden luonteeseen vaikuttavat erilaiset vuorovaikutussuhteissa syntyneet häiriöt, traumat ja puutteet sekä synnynnäinen konstituutio, jotka aiheuttavat myöhemmin elämässä eri tavoin aktivoituessaan psyykkisiä ongelmia. Psykoanalyyttisessa psykoterapiassa pyritään tutkimaan, ymmärtämään ja korjaamaan psyykkisten häiriöiden seurauksia sekä uudelleen aktivoimaan pysähtynyt psyykkinen kasvu.

Koulutuksen keskeinen tavoite on psykoanalyyttisen psykoterapiamenetelmän oppiminen. Menetelmä pohjautuu psykoanalyyttiseen teorianmuodostukseen ja menetelmän vaikuttavuudesta saatuun näyttöön mielenterveyden häiriöiden hoidossa.

Kenelle

Psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvilta edellytetään soveltuva perustutkinto, vähintään 30 op psykologian ja/tai psykiatrian opintoja sekä vähintään kahden vuoden kokoaikainen työkokemus mielenterveystyössä tai sen kaltaisessa työssä. Lisäksi hakijalla tulee olla mahdollisuus tehdä psykoterapeuttista potilastyötä koulutuksen aikana. Tiedot Oulun yliopiston valintakriteereistä löytyvät psykoterapeuttikoulutusten hakuoppaasta osoitteesta: https://joy.oulu.fi/fi/teemat/psykoterapeuttikoulutus

Miten

Koulutuksen laajuus on 80 op ja se toteutetaan lähiopetuksena. Koulutukseen kuuluu teoria- ja menetelmäopintoja, yksilö- ja ryhmätyönohjausta, yksilöpsykoterapiaa, psykoterapeuttista potilastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Koulutuspäivät järjestetään Oulussa. Koulutus alkaa keväällä 2024.

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja haastattelujen perusteella. Hakuaika alkaa 14.4.2023 klo 08:00. Koulutukseen haetaan Opintopolun kautta. Pääset Opintopolkuun tästä linkistä. Hakuaika päättyy 27.10.2023 klo 15:00.

Koulutusesitteeseen pääset tästä linkistä.

Koulutuspäivät vuonna 2024
Kevät 2024: 19.-20.1, 23.-24.2, 12.-13.4. ja 17.-18.5.2024.
Syksy 2024: 6-7.9, 27-28.9. ja 1-2.11.2024.
Pidätämme oikeudet koulutuspäivien muutoksiin.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Koulutusala

Health and welfare

Oppiaine

Psykoterapia

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

14

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Käytännön järjestelyt ja opiskelijavalintaan liittyvät asiat:
koulutussuunnittelija Kristiina Simojoki (kristiina.simojoki@oulu.fi)

Koulutuksen sisältöön liittyvät asiat:
Hannu Säävälä (hannu.saavala@oulu.fi)
Viimeksi päivitetty: 25.9.2023