Portugalin kielen alkeiskurssi, osa I (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2023-2024 , ay905082Y

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajasta ja hinnasta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Koulutuksen tiedot

Portugalin kielen kieliopin keskeiset rakenteet ja keskeinen perussanasto, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Kurssi auttaa sinua kehittämään vuorovaikutustaitojasi portugalin kielellä ja tutustuttaa portugalinkielisten maiden kulttuureihin. Aihepiirien valinnassa on otettu huomioon arkipäiväisen kielen lisäksi alustavasti yliopisto- ja työelämäkieltä ja kielenkäyttöä.

Käsiteltäviä aihepiirejä ovat tapakulttuuri, juhlat, itsestä, perheestä ja opiskelusta kertominen, omat mielenkiinnon kohteet ja harrastukset, asuminen, tien kysyminen ja neuvominen, tapaamisen sopiminen, ajankäyttö, palveluiden tiedustelu ja saaminen, ravintola- ja matkustustilanteet. Keskeiset rakenteet ovat: verbin indikatiivin preesens, modaaliverbit, refleksiiviverbit ja -pronominit, indikatiivin yksinkertainen perfekti, subjekti-, akkusatiivi- ja datiivipronominit, omistussanat, demonstratiivipronominit, indefiniitit, prepositiot, prepositioilmauksia, järjestysluvut, päivämäärät, konjunktioita, päälauseen ja kysymyslauseen sanajärjestys. Portugalin kieliä on vain yksi, kuitenkin kurssilla tutustutaan kielen eri tasoilla oleviin eroihin sekä portugalinportugalissa että brasilianportugalissa.

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1, aloitteleva kielenkäyttäjä.

Koulutusmuoto

Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Opetuksen järjestäjä

Vaasan kesäyliopisto

Sijainti

online

Viimeksi päivitetty: 12.10.2023