Pohjoissaame_toisena_kielenä

Pohjoissaame toisena kielenä perusopinnot 25 op

10 op, Academic Year 2023-2024
Oulun yliopiston Sote-alan saamen kielen ja kulttuurin koulutus- hankkeessa järjestetään inarinsaamen, koltansaamen, pohjoissaamen, pohjoissaame toisena kielenä sekä saamelaisen kulttuurin opintoja sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, alan opiskelijoille ja alan tutkinnon suorittaneille.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Multiform learning

Koulutuksen tiedot

Pohjoissaame toisena kielenä opintojen hakukriteerinä on sosiaali- ja terveysalalla työskentely, alan opiskelu tai suoritettu tutkinto sosiaali- ja terveysalalta. Kaikilta hakijoilta vaaditaan pohjoissaameksi kirjoitettu motivaatiokirje.

Hakijalla on oltava kohtuullisen hyvä suullinen ja kirjallinen osaaminen pohjoissaamen kielessä. Haun yhtenä osana on haastattelu suullisen kielitaidon toteamiseksi.

Hakijan tulee osoittaa saamen kielen taitonsa myös yhdellä seuraavista tavoista:

- Giellagas-instituutissa suoritetut pohjoissaamen vieraan kielen perusopinnot (25 op)
- SAKK:n lukuvuosikoulutuksen pohjoissaamen ja kulttuurin opinnot (60 op)
- Suomalaisen ylioppilastutkinnon vieraan kielen lyhyen oppimäärän mukainen koe pohjoissaamen kielessä suoritettu arvosanalla Magna cum laude approbatur (M).

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Koulutusala

Education
Health and welfare

Opetuskieli

Finnish
English
Sami

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Lisätietoja opinnoista antaa projektipäällikkö Anna-Liisa Väyrynen
anna-liisa.vayrynen@oulu.fi / +358 50 4721 499
Viimeksi päivitetty: 26.9.2023