none

Pohjarakenteiden suunnittelu

5 op, Academic Year 2022-2023 , 485308S
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää Suomessa käytettävät paalutyypit, niiden toimintatavat sekä geoteknisen kestävyyden määritysperiaatteet.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Koulutuksen tiedot

Eurokoodit. Kaivannot ja kaivantojen tuenta. Tuetut kaivannot. Tukiseinien tukirakenteet. Teräsrakenteiset tukiseinät. Paalut ja paaluperustukset. Mallintaminen (geotekniikka). Geopolymeerit.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Oppiaine

4393 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Esitietovaatimukset

485301A Geotekniikan perusteet, 485302A Pohjarakentaminen, 485303A Maamekaniikka, 485102A Rakennesuunnittelun perusteet

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 1.11.2022