Pohjarakentaminen (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2023-2024 , 485302A
Tällä opintojaksolla opit pohjarakentamisesta!

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Koulutuksen tiedot

Pohjarakenteiden suunnittelun perusteet. Yleisimmät perustamistavat. Maapohjan vahvistaminen. Anturaperustuksen mitoitus. Rakennuspohjien kuivatus. Routasuojaus. Radon. Kaivantotyypit ja -turvallisuus. Täyttö ja tiivistäminen.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

4393 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online
Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

5

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla tulee olla vähintään perustiedot maaperän syntytavasta ja erilaisista maalajeista ja niiden ominaisuuksista. Hän ymmärtää vedenvirtauksen maaperässä. Hän osaa nimetä maalajit ja laskea geaostaattiset jännitykset. Hän ymmärtää maan laajuuden ja muodonmuutokset sekä roudan synnyn ja merkityksen maaperässä (esimerkiksi kurssi 485301A Geotekniikan perusteet).

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 4.8.2023