Perhe- ja paripsykoterapeuttikoulutus (TÄYD KOUL)

69 op, Academic Year 2021-2022 , A700211
Psykoterapeutteja tarvitaan lisää! Hanki sote-alan ammattilaisille tarkoitettu psykoterapeutin pätevyys.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

13800-18700€

Koulutuksen tiedot

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista

Koulutus toteutuu ajanjaksolla syyskuu 2021 - joulukuu 2024.

Perheterapialla tarkoitetaan terapeuttista toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan ajankohtaisiin, perheenjäsenten välisiin vuorovaikutussuhteisiin, perheenjäsenten näkemyksiin toisistaan ja toisten motiiveista sekä ongelmasta ja sen ratkaisemisesta. Tällöin tavoitteena on muuttaa mielipahaa ja psyykkisiä oireita lisääviä ja näitä ylläpitäviä perheenjäsenten välisiä vuorovaikutussuhteita. Perheterapiassa on useita eri menetelmiä, joiden käyttöalueet vaihtelevat hoidettavan ongelman ja perheen oman näkemyksen mukaan. Perheitä ja pareja ei siis lähestytä menetelmäkeskeisesti, vaan menetelmä sopeutetaan hoitotilanteeseen sopivaksi. Perhe- ja pariterapiakoulutuksessa korostetaan usean eri perhe- ja pariterapiamenetelmän opettamista, jotta terapeutilla olisi valmiudet kohdata erilaisista ongelmista kärsiviä perheitä ja pareja sellaisella tavalla ja menetelmällä, joka kulloinkin on tarkoituksenmukainen ja jonka lähestymistavan perheen tai pariskunnan on helppo ymmärtää ja hyväksyä.

Psykoterapeuttikoulutus on prosessikoulutusta, jossa kaikki opintojaksot kestävät koko koulutuksen ajan. Koulutus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

- 930080 Teoria- ja menetelmäopinnot (TÄYD KOUL) 42 op

- 930081 Työnohjaus (TÄYD KOUL) 12 op

- 930082 Koulutuspsykoterapia (TÄYD KOUL) 5 op

- 930083 Psykoterapeuttinen potilastyö (TÄYD KOUL) 0 op

- 930084 Opinnäytetyö (TÄYD KOUL) 10 op

- 930085 Osaamisen näyttö (TÄYD KOUL) 0 op

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2021-2022

Oppiaine

7002 Psykoterapia (TÄYD KOUL)

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

24

Esitietovaatimukset

Hakijoilta edellytetään soveltuva ylempi yliopisto tai ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaassa mainittu perustutkinto. Tutkintoon tulee sisältyä tai olla erikseen suoritettuna riittävä määrä psykologian ja/tai psykiatrian opintoja (30 op)."> Hakijoilta edellytetään lisäksi vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus, henkilökohtainen soveltuvuus sekä mahdollisuus tehdä potilastyötä koulutuksen aikana. Voidakseen tulla valituksia hakijan tulee täyttää psykoterapeuttikoulutukselle asetetut kriteerit. Lue tarkemmat tiedot kriteereistä Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaasta.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

continuing.education@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.10.2021