Opetus verkkoon- aikuisten oikeesti

8 op, Academic Year 2020-2021 , -

Toteutusaika

-

Hinta

Osallistujille ilmainen

Koulutuksen tiedot

Kenelle?

Vapaan sivistystyön opettajille, jotka ovat kiinnostuneita toteuttamaan verkko-opetusta. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta verkko-opetuksesta, kuitenkin opetuksen digitaalisten välineiden tuntemuksesta on hyötyä.

Miksi?

Koulutuksen tavoitteena on rakentaa pedagogisesti perusteltu, verkon välineitä hyödyntävä koulutus/opintojakso verkkoympäristöön.

Mitä ja miten?

Osallistujat suunnittelevat ja rakentavat koulutustaan valitsemaansa verkkoympäristöön. Yhteisölliset työtavat ja vertaisoppiminen ovat keskeisessä roolissa koulutuksessa. Kehitystyötä tuetaan ja ohjataan säännöllisillä, reaaliaikaisilla yksilö/pienryhmien verkkotapaamisilla. Koulutuksen päätyttyä jokaisella osallistujalla on kokonainen koulutus tai opintojakso toteutettavissa verkossa. Tuotetut kokonaisuudet esitellään ja vertaisarvioidaan ryhmässä.Toteutuksen käynnistämiseen saa tarvittaessa konsultaatiota syksyllä -21.

Aikataulu:

- Orientaatio 30.11. - 6.12. (1vk)
- Verkko-opetuksen mahdollisuudet aikuisten opetuksessa 7.12. - 10.1. (5vk). Aloituswebinaari ke 9.12. klo 15.-16.30.
- Oma opetus verkkoon 11.1-25.4 (17vk) (sisältää yhteisiä ohjauswebinaareja, joiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin)
- Palaute 26.4-2.5. (1vk)
- Vapaaehtoinen konsultaatio 1-2h syksyllä 2021

Koulutus toteutetaan Moodle-ympäristössä ja lisäksi hyödynnetään muita, verkon työkaluja ja palveluja. Koulutus sisältää webinaareja, verkkovideoita, vuorovaikutteista ja ohjattua verkkotyöskentelyä. Keskeisessä roolissa on osallistujien oman verkko-opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen valitsemallaan digialustalla.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2020-2021

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Jyri Kononen
jyri.kononen(at)oulu.fi
p. 029 448 7373

Tarja Tervola
tarja.tervola(at)oulu.fi
p.0294 487426
Viimeksi päivitetty: 6.6.2023