Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2022-2023 , ay410086P

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Sisältö:

- Opettamisen ja oppimisen peruskäsitteet ja niihin liittyvät teoreettiset suuntaukset ja niiden merkitys käytännössä

- Oppimisen perusprosessit

- Opettajan pedagoginen ajattelu ja toiminta

- Vuorovaikutus ja oppijan osallisuus kasvatus-/opetustilanteessa

- Oppimisympäristöt ja oppimisen eri mallit

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Oppiaine

2505 Kasvatustiede

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online
Oulu

Esitietovaatimukset

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena- kurssi

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 18.1.2023