Kädet näpyttelee näppäimiä tietokoneen näppäimistöllä

Ohjelmistotekniikka (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2022-2023 , ay521457A
Tällä kurssilla opit ohjelmistotekniikan peruskäsitteitä. Lisäksi opit toteuttamaan projektin käyttäen projektihallinan eri osa-alueita.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

75€

Koulutuksen tiedot

Ohjelmistokehityksen problematiikka ja reaaliaikajärjestelmien erityispiirteet tältä kannalta. Ohjelmistokehitystä tarkastellaan sekä projektin hallinnan että varsinaisen toteutuksen suhteen: 1. vaihejakomallit, 2. vaatimusmäärittely, 3. projektin hallinnan perusteet: suunnittelu, metriikka, riskien hallinta, resursointi, seuranta, laadunhallinta, tuotteenhallinta, 4. ohjelmistojen testaus- menetelmät ja -strategiat, 5. johdanto oliopohjaiseen analyysiin ja suunnitteluun. 6. Ketterä ohjelmistokehitys. 7. Tietoturvallinen ohjelmistokehitys.

Lähiopetus: Kevät, periodilla 3 (1.1.2023-12.3.2023)

Verkko-opetus: Jatkuvan oppimisen periaate/ympärivuotinen toteutus. Avoimen yliopiston verkko-opiskelijat voivat osallistua halutessaan lähiopetuksen luennoille ja ohjattuihin harjoituksiin.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Oppiaine

4307 Tietotekniikka

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Esitietovaatimukset

521141P Ohjelmoinnin alkeet. 521286A Tietokonejärjestelmät TAI 521142A Laiteläheinen ohjelmointi.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 22.5.2023