Kädet näpyttelee näppäimiä tietokoneen näppäimistöllä

Ohjelmistotekniikka (AVOIN YO)

5 op, Summer 2022 , ay521457A
Tällä kurssilla opit ohjelmistotekniikan peruskäsitteitä. Lisäksi opit toteuttamaan projektin käyttäen projektihallinan eri osa-alueita.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Contact studies

Hinta

75€

Koulutuksen tiedot

Ohjelmistokehityksen problematiikka ja reaaliaikajärjestelmien erityispiirteet tältä kannalta. Ohjelmistokehitystä tarkastellaan sekä projektin hallinnan että varsinaisen toteutuksen suhteen: 1. vaihejakomallit, 2. vaatimusmäärittely, 3. projektin hallinnan perusteet: suunnittelu, metriikka, riskien hallinta, resursointi, seuranta, laadunhallinta, tuotteenhallinta, 4. ohjelmistojen testaus- menetelmät ja -strategiat, 5. johdanto oliopohjaiseen analyysiin ja suunnitteluun. 6. Ketterä ohjelmistokehitys. 7. Tietoturvallinen ohjelmistokehitys.

Lähiopetus: Kevät, periodilla 3

Verkko-opetus: Jatkuvan oppimisen periaate/ympärivuotinen toteutus. Avoimen yliopiston verkko-opiskelijat voivat osallistua halutessaan lähiopetuksen luennoille ja ohjattuihin harjoituksiin.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Summer 2022

Oppiaine

4307 Tietotekniikka

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Esitietovaatimukset

521141P Ohjelmoinnin alkeet. 521286A Tietokonejärjestelmät TAI 521142A Laiteläheinen ohjelmointi.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 14.9.2022