Ohjausosaamisen perusteet

5 op, Academic Year 2022-2023, -
Kurssi johdattaa opiskelijaa tarkastelemaan ja kehittämään ohjausosaamistaan ja siihen liittyviä käytänteitä varhaiskasvatuksen kontekstissa.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies
Independent study

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on ilmainen

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Koulutus sisältää seuraavia teemoja:

  • Ohjausosaamisen monipuoliset käsitteet ja käytänteet varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa
  • Ohjaussuhteen dialoginen luonne ja harjoittelun vaiheet
  • Ohjaukseen liittyvän kontekstin, paikan sekä olosuhteiden merkitykset ohjausprosessissa 
  • Vertaisoppiminen ohjausosaamisessa 
  • Ohjausosaaminen moniammatillisessa tiimityössä 
  • Reflektiivisyys sensitiivisen ohjausosaamisen perustana 
  • Ohjausmyönteisen toimintakulttuurin johtaminen varhaiskasvatuksessa

 

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Koulutusala

Education

Oppiaine

-

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Maria Peltola (maria.peltola@oulu.fi)

Viimeksi päivitetty: 16.1.2023