Myönteisesti mukana – osallistava oppimisyhteisö, 5 op

5 op, Academic Year 2022-2023, TK
Kuinka ehkäistä lapsen porukasta putoamista? Miten oppimisympäristöstä tehdään kaikille turvallinen ja oman tuntuinen paikka? Entä kuinka päästä yhteisymmärrykseen kotien kanssa? Tule oppimaan osallistavan ja esteettömän oppimisympäristön sekä toimivan kasvatuskumppanuuden luomisen taitoja. Koulutus on osallistujille maksuton.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ammattilaiset

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien tietoa ja ymmärrystä oppimisyhteisöjen osallisuudesta ja esteettömyydestä. Tarkoituksena on lisätä osallistujien osaamista hyvinvointia ja turvallisuutta vahvistavan toimintakulttuurin kehittämisessä. Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen tukee koko oppimisyhteisön hyvinvointia ja oppilaiden kouluun kiinnittymistä. Koulutuksessa käsitellään arvostavaa kasvatuskumppanuutta perheiden kanssa ja monialaista yhteistyötä, vahvuuksien ja voimavarojen merkitystä yksilöiden ja oppimisyhteisön hyvinvoinnille.

Toteutustapa ja sisällöt

Koulutus sisältää kuusi webinaaria. Lisäksi osallistujat työskentelevät Moodle-verkkoympäristössä oppimistehtävien parissa. Koulutus päättyy yhteiseen koontiwebinaariin. Kouluttajina toimivat Valterin asiantuntijat.

  1. Kouluun kiinnittyminen, ke 25.1.2023 klo 14.30-16.00 / Minna Vuolukka, ohjaava opettaja
  1. Esteettömän oppimisympäristön ulottuvuuksia, ke 8.2.2023 klo 14.30-16.00 / Maria Laiho, ohjaava opettaja
  2. Kasvatuskumppanuus ja monialainen yhteistyö, ke 22.2.2023 klo 14.30-16.00 / Ulla Pakanen-Wallin, psykologi
  3. Positiivinen pedagogiikka – voimavaralähtöisyys ja vahvuusperustaisuus, to 16.3.2023 klo 14.30-16.00 / Maria Laiho
  4. Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja oppimisyhteisön hyvinvointi, to 30.3.2023 klo 14.30-16.00 / Anuliisa Kemppainen, ohjaava perhetyön asiantuntija
  5. Yhteinen purkukerta, ke 12.4. 2023 klo 13.30-16.00 / Ulla Pakanen-Wallin ja Anuliisa Kemppainen

 

 

 

 

Koulutusmuoto

Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Koulutusala

Education

Oppiaine

-

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

25. Osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Satu Soila
satu.soila@oulu.fi
p. 029 448 7360
Viimeksi päivitetty: 17.11.2022