Monimediainen luova kerronta, perusopinnot (AVOIN YO)

25 op, Lukuvuosi 2022-2023, ayA110801
Hei sinä, joka olet kiinnostunut elokuvakäsikirjoittamisesta, pelisuunnittelusta tai kirjan kirjoittamisesta! Tämä opintokokonaisuus on juuri sinulle!

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Monimuoto-opinnot
Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

375 €

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista

Oletko kiinnostunut elokuvakäsikirjoittamisesta tai pelisuunnittelusta?
Haaveiletko kirjan kirjoittamisesta?
Oletko työssäsi tekemisissä erilaisten kertomusten kanssa?
Tai muuten vain kiinnostunut siitä, miten kertomukset toimivat ja vaikuttavat meihin?

Johdatus luovaan kerrontaan tutustuttaa opiskelijan tarinankerronnan yleisiin piirteisiin eri medioissa. Opiskelija perehtyy narratologian eli kertomuksentutkimuksen peruskäsitteisiin sekä kerronnan käytäntöihin ja menetelmiin. Lisäksi johdantokurssilla tarkastellaan kerronnallisuuden historiallisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä.

Johdantokurssin lisäksi opiskelija suorittaa yhden erikoistumisjakson: Elokuva- ja televisiokäsikirjoittamisen, Pelisuunnittelun ja -käsikirjoittamisen tai Proosakerronnan. Kussakin erikoistumisjaksoissa perehdytään kyseisen median erityispiirteisiin kerronnan näkökulmasta sekä opetellaan käytännön harjoitusten kautta kerronnan toteuttamissa valitussa välineessä. Erikoistumisjaksossa painotus on opiskelijan omassa työskentelyssä ja pienryhmäkeskusteluissa, lisäksi oheiskirjallisuutta ja syventäviä luentoja mediakohtaisiin kysymyksiin (mm. kieleen, kuvaan, pelillisyyteen, tuotantoprosessiin) sekä vierailijoita: kirjailijoita, kustannustoimittajia, toimittajia, av-käsikirjoittajia, pelikäsikirjoittajia.

Monimediainen luova kerronta, perusopinnot 25 op:

ay687191P Johdatus luovaan kerrontaan 10 op

sekä valinnaisesti:

ay687192P Elokuva- ja televisiokäsikirjoittaminen 15 op,
ay687193P Pelisuunnittelu ja -käsikirjoittamien 15 op tai
ay687194P Proosakerronta 15 op

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Oppiaine

1107 Kirjallisuus

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

Opinnoissa on rajoitettu osallistujamäärä.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi

Avoimen yliopiston opiskeluohjeet -sivulta löydät tietoa mm. käyttäjätunnuksista, sähköpostin käyttöönotosta ja suoritusotteista: https://www.oulu.fi/fi/joy/avoin-yliopisto/avoimen-yliopiston-opiskeluohjeet.
Viimeksi päivitetty: 4.11.2022