Kuvituskuva

Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus (AVOIN YO)

25-30 op, Lukuvuosi 2022-2023, ayA635802

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Opintokokonaisuus 375 €/25 op tai opintojakso 75 €/5 op. Mikäli haluat suorittaa 30 op:n kokonaisuuden, hinta on 450 €.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista

Tämä verkkokoulutuskokonaisuus tarjoaa tietoa mikroyrittäjyydestä joustavasti, uusimman tutkimustiedon pohjalta. Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Kursseilla saa mahdollisuuden ratkoa mikroyritysten käytännön haasteita, kehittää oman tai case-yritysten liiketoimintaa sekä kehittää omaa osaamispääomaa. Kursseilla saa ymmärryksen mikroyritysten menestyksen esteistä sekä riskeistä ja ratkaisuja menestyksen saavuttamiseen.

Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuuden voi suorittaa 25 tai 30 opintopisteen laajuisena.

Tarjolla lukuvuonna 2022-2023:

Suoritetaan toinen:

ay724840P Mikroyrittäjyyden perusteet 5 op TAI
AY00AH94 Introduction to micro-entrepreneurship in Finland (OPEN UNI) 5 op,

ja seuraavista 4-5 jaksoa:

  • ay724862P Ketterä johtaminen mikroyrityksissä 5 op,
  • ay724860P Vastuullisuudella tulosta 5 op,
  • ay724845P Mikroyritykset muuttuvissa toimintaympäristöissä 5 op,
  • ay724861P Yritysten kasvunhallinta 5 op,
  • ay724847P Digitaalinen myynti ja markkinointi mikroyrityksissä 5 op.

Opintokokonaisuuden voi suorittaa 25 tai 30 op:n laajuisena. Ilmoittautuminen kokonaisuuteen tarkoittaa 25 op:n laajuutta, jolloin kokonaisuuteen kuuluu viisi opintojaksoa kuudesta vaihtoehtoisesta jaksosta. Mikäli suoritat kokonaisuuden 30 op:n laajuisena, ilmoittaudu kuudennelle jaksolle erikseen.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Oppiaine

6358 Mikroyrittäjyys

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi

Avoimen yliopiston opiskeluohjeet -sivulta löydät tietoa mm. käyttäjätunnuksista, sähköpostin käyttöönotosta ja suoritusotteista: https://www.oulu.fi/fi/joy/avoin-yliopisto/avoimen-yliopiston-opiskeluohjeet.

Lisätietoja

Päivi Lohikoski, FT, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin koulutuspäällikkö
paivi.lohikoski@oulu.fi, +358 50 4769677

Viimeksi päivitetty: 22.2.2023