Mies istuu penkillä ja käyttää tietokonetta

Matriisialgebra (AVOIN YO), kesä 2023

5 op, Summer 2023, ay031078P
Tule oppimaan lisää matriiseista! Kurssi opiskellaan itsenäisesti Moodlessa olevan verkkomateriaalin opastuksella, loppukoe tehdään Oulussa la 26.8.2023. Tämä opintojakso kuuluu myös tekniikan opintojen avoimen väylään.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Matriisien peruskäsitteet ja perusoperaatiot. Lineaarinen yhtälöryhmä. Vektoriavaruus. Matriisin tunnusluvut ja matriisiin liittyvät lineaariset avaruudet. Lineaarinen kuvaus ja kannanvaihtomatriisi. Neliömatriisin ominaisarvot ja ominaisvektorit. Neliömatriisin diagonalisointi ja sen sovellukset. Matriisien LU- ja QR- hajotelmat. Lineaarisen yhtälöryhmän iteratiivinen ratkaiseminen. Pienimmän neliösumman ratkaisu. Cayley-Hamiltonin tulos ja sen sovellukset.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Summer 2023

Koulutusala

Information and Communication Technologies (ICTs)
Engineering, manufacturing and construction

Oppiaine

4338 Teknillinen matematiikka

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 22.5.2023