Mies istuu penkillä ja käyttää tietokonetta

Matriisialgebra (AVOIN YO) 23.1.2024 -21.3.2024 VERKKO-OPETUS

5 op, Academic Year 2023-2024 , ay031078P
Tule oppimaan lisää matriiseista! Tämä toteutus on verkko-opetuksena, mutta tentti on Linnanmaan kampuksella. Tämä opintojakso kuuluu myös tekniikan opintojen avoimen väylään.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Koulutuksen tiedot

Matriisien peruskäsitteet ja perusoperaatiot. Lineaarinen yhtälöryhmä. Vektoriavaruus. Matriisin tunnusluvut ja matriisiin liittyvät lineaariset avaruudet. Lineaarinen kuvaus ja kannanvaihtomatriisi. Neliömatriisin ominaisarvot ja ominaisvektorit. Neliömatriisin diagonalisointi ja sen sovellukset. Matriisien LU- ja QR- hajotelmat. Lineaarisen yhtälöryhmän iteratiivinen ratkaiseminen. Pienimmän neliösumman ratkaisu. Cayley-Hamiltonin tulos ja sen sovellukset.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

4338 Teknillinen matematiikka

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 4.1.2024