Matkailumaantieteen johdantokurssi

5 op, Academic Year 2022-2023, 790160P
Matkailu ilmiönä on mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Tutustu nyt, miten matkailuilmiötä määritellään ja tulkitaan eri näkökulmista, mitkä ovat matkailumaantieteen peruskäsitteet ja millaisia matkailun alueellisia piirteitä ja kehitystekijöitä on löydettävissä.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Multiform learning
Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Matkailuilmiö, matkailumaantieteen peruskäsitteet, matkailun alueelliset piirteet sekä kehitystekijät.

Aikataulu löytyy Pepistä osoitteesta https://opas.peppi.oulu.fi/fi/opintojakso/790160P/572

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Koulutusala

Natural sciences, mathematics and statistics

Oppiaine

3203 Maantiede

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

-

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 21.10.2022