Luonnon monimuotoisuuden suojelu maantieteen silmin

5 op, Lukuvuosi 2023-2024, 790346A
Syvennä maantieteellistä tietämystäsi ja opi soveltamaan keskeistä tieteenalan käsitteistöä luonnonmaantieteen näkökulmasta. Voit ilmoittautua ja suorittaa kurssin joustavasti lukuvuoden 2023-2024 aikana.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Itsenäinen opiskelu

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Ilmoittautuminen

Koulutus on täynnä

Koulutuksen tiedot

Opintojaksolla perehdytään luonnonsuojeluun keskeisten maantieteen tutkimusteemojen kautta. Opiskelijat syventävät maantieteellistä ajatteluaan ja tietämystään kirjoittamalla luonnonsuojelusta maantieteen näkökulmasta, mikä valmistaa opiskelijoita monitahoisten luontokysymysten ratkomiseen.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2023-2024

Koulutusala

Luonnontieteet

Oppiaine

3203 Maantiede

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 31.8.2023