Murtolulukakkuja ja kyniä avoimen ruutuvihkon päällä.

Luokat 7-9: Konkretiaa ja vaikuttavuutta matematiikan opetukseen

9 op, Lukuvuosi 2022-2023, -
Koulutuksessa keskitytään matematiikan opetuksen konkretiaan, toiminnallisuuteen ja luokkien 7-9 opetussuunnitelmaan. Osallistujia ohjataan verkossa koko koulutuksen ajan. Tässä koulutuksessa ei ole lähiopetuspäiviä! Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus.

Ryhmä on täynnä.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Osallistujalle ilmainen

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu työssä oleville aineenopettajille ja erityisopettajille.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on:

 • rakentaa opettajan ymmärrystä matemaattisen osaamisen kehittymisestä,
 • keskittyä menetelmiin, joilla kehitetään oppilaan loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua,
 • antaa osallistujille välineitä, joilla pystytään tukemaan oppilaiden matemaattisten ajattelun taitojen kehittymistä ja
 • tuoda lisää konkreettisuutta ja toiminnallisuutta matematiikkaan.

Mitä ja miten

Koulutus koostuu Moodle-oppimisympäristöön kootuista jaksoista, jotka sisältävät verkkovideoluentoja, vuorovaikutteista ja ohjattua verkkotyöskentelyä sekä osallistujien työhön sidottuja soveltavia tehtäviä. Osallistujia ohjataan verkossa koko koulutuksen ajan. 

Koulutuksessa ei ole lähiopetuspäiviä. Opiskelujaksoja opiskellaan ryhmän kanssa samaan tahtiin, mutta koulutus ei vaadi tiettyyn kellonaikaan opiskelua.

Yleiskatsaus matematiikan opetukseen, 3 op (to 19.1.- ke 8.2.2023, 3 viikkoa)

 • Yleiskatsaus matematiikan oppimisen ja opetuksen tilanteeseen
 • Matemaattisen osaamisen rakentuminen
 • Motivaatiotekijät
 • Kielitietoisuus matematiikassa
 • Matematiikan oppimisvaikeudet

Konkretiaa ja vaikuttavuutta matematiikan opetukseen luokilla 7-9, 6 op (to 9.2. - ke 12.04.2023, 9 viikkoa)

 • Lukujen ja laskujen kertaus (2 op): Opit luomaan lukujen ja laskutoimitusten jatkumon alakoulusta yläkouluun
 • Yläkoulun uusia aiheita (2 op): Opettelet uusia näkökulmia muutamien yläkoulun sisältöalueiden opettamiseen toimintameriaalien avulla.
 • Ongelmanratkaisu ja algoritminen ajattelu (2 op): Tutustut ongelmanratkaisuun ja algoritmiseen ajatteluun työskentelyn taitojen loogisten palojen avulla

Suoritusten viimeistely ja loppupalaute (to 13.4. - ke 19. 4.3.2023)
 

 

Lue lisää esi- ja alkuopetuksen ja vuosiluokkien 3-6 koulutussisällöistä:

Luokat 0-2: Konkretiaa ja vaikuttavuutta matematiikan opetukseen (9 op) 
Luokat 3-6: Konkretiaa ja vaikuttavuutta matematiikan opetukseen (9 op) 

 

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Kasvatusalat

Oppiaine

-

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

30 - Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Suunnittelijat Teija Mikkilä tai Jaakko Korpela, sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 9.12.2022