Lohkoketjut tutuiksi - Teknologia, sisällöntuotanto ja liiketoimintamahdollisuudet

- op, Academic Year 2022-2023 , -
Tervetuloa mukaan oppimaan ja inspiroitumaan uusien teknologioiden tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista!

Tehoa lohkoketjuista -hanke järjestää 31.5.2023 koulutuspäivän digitaalisen sisällöntuotannon parissa toimivien yritysten henkilöstölle. Osallistumaan pääset helposti verkossa!

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

Hinta

de minimis -tuen alainen koulutus

Koulutuksen tiedot

Mitä ovat lohkoketjut? Miten digitaalinen sisällöntuotanto liittyy lohkoketjuihin? Voiko lohkoketjuja hyödyntää liiketoiminnassa? Mihin teknologia on menossa?

Lohkoketjujen toimintaperiaate

Tiedätkö, miten lohkoketjut toimivat algoritmitasolla? Miten toimii julkisen avaimen menetelmä salauksessa, entä miten elliptisten käyrien kryptografia (ECC) liittyy asiaan? Entä miten lohkoketjun tietuet tarkistetaan ja tallennetaan lohkoketjuun? Millaisia erityyppisiä lohkoketjuja voidaan näistä rakennusaineksista rakentaa? TkT, aikuisopettaja Tommi Kauppinen Kajaanin ammattikorkeakoulusta on perehtynyt lohkoketjujen toimintaan ja pyrkii kertomaan selkeästi ja arkijärjen termein syvällisesti lohkoketjujen toimintaperiaatteista.

Lohkoketjut sääntelypaineessa

Lohkoketjuliiketoimintojen laillinen asema on murrosvaiheessa, ja uusia liiketoimintoja suunniteltaessa on välttämätöntä ymmärtää taustalla olevat sääntelyratkaisut ja sääntelypaineet. Prof. Janne Kaiston, OTT Juhana Riekkisen ja OTT Eelis Paukun asiantuntijapuheenvuorossa käydään läpi merkittävimmät lohkoketjuliiketoimintoihin liittyvät sääntelyalueet ja niihin kohdistuvat tulevat muutokset ja muutospaineet.

Lohkoketjut peleissä ja metaversessä

Koulutuspäivässä pureudutaan myös lohkoketjuteknologian rooliin peleissä ja metaversessä. Pasi Karppinen ja Iikka Paajala Oulun yliopistosta avaavat viimeisintä tutkimustietoa siitä, kuinka lohkoketjuja on jo hyödynnetty tällä koko ajan kasvavalla alalla.

Katso ohjelma alla ja ilmoittaudu mukaan verkossa toteutettavaan tapahtumaan!

Koulutuspäivä: ke 31.5.2023

Paikka: Online, verkkototeutus (linkki toimitetaan ilmoittautuneille)

Aikataulu:

9.00-9.15 Tervetuloa!

9.15-9.45 Lohkoketjuja hyödyntävän liiketoiminnan kehittäminen ja mallintaminen: Liiketoimintamalli suunnittelun ja dokumentoinnin tueksi.
Liiketoimintamalliajattelun taustoitus ja yrityksen kehitysvaiheet, Marika Iivari Oulun yliopistosta alustaa päivän läpileikkaavan teeman kohti workshoppia

9.45-10.30 Lohkoketjuteknologian perusteet ja toiminta.
Tommi Kauppinen Kajaanin ammattikorkeakoulusta on perehtynyt lohkoketjujen toimintaan ja pyrkii kertomaan selkeästi ja arkijärjen termein syvällisesti lohkoketjujen toimintaperiaatteista. Tavoitteena on parantunut ymmärrys siitä, mitä lohkoketjut teknisesti ottaen ovat ja mitä niillä voi tehdä.

10.30-11.30 Lounastauko

11.30-12.15 Lohkoketjut peleissä ja metaversessä.
Pasi Karppinen ja Iikka Paajala Oulun yliopistosta esittelevät, kuinka lohkoketjuteknologioita on hyödynnetty peleissä ja metaverseissä. Asiantuntijapuheenvuoron pääpainona on viimeisimpien tutkimusten läpikäyminen aiheesta. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus keskustella alan paikallisista tulevaisuuden näkymistä. Mukana keskusteluissa on myös kutsuttuja asiantuntijavieraita.

12.15-13.00 Lohkoketjuliiketoiminta ja lainsäädäntö.
Eelis Paukku, Janne Kaisto ja Juhana Riekkinen Lapin yliopistosta toimivat päivässä lainsäädännön asiantuntijoina. Lohkoketjujen ympärille muodostuneet liiketoimintamallit ja niiden sovittaminen nykyiseen lainsäädäntöön: Virtuaalivaluutat, Älysopimukset, GDPR, Taide-NFT, rahoitusjärjestelyt.

13.00-13.15 Tauko

13.15-14.00 Workshop: Miten liiketoimintamallia voidaan käyttää sekä liiketoiminnan suunnittelu-, kehittämis- että analyysityökaluna.
Marika Iivari Oulun yliopistosta vetää yhteen keskustelua: Missä ollaan menossa? Miltä liiketoimintamalli näyttää nyt?

Mitä koulutus maksaa?

Koulutus on suunnattu yrityksille, joissa työskennellään digitaalisen sisällöntuotannon parissa. Koulutus on osallistujille maksuton, mutta se lasketaan yritykselle de minimis-tuen alaiseksi toiminnaksi.

Huom! Voit osallistua koulutukseen vaikket työskentelisi yrityksessä, joka on oikeutettu de minimis -tukeen. Ilman de minimis-tukea koulutuksen hinta on 107 €/henkilö.

Ennen koulutuksen aloittamista tarvitsemme osallistujalta työnantajan de minimis -tuki-ilmoituksen, jossa on kerrottu yrityksen saama julkinen tuki vuosina 2020-2023. De minimis -tuen enimmäismäärä on 200.000 € kolmen vuoden ajanjaksolla (2020-2023). Tarkistathan, että työnantajanne de minimis –tuki ei ylity kyseisellä ajanjaksolla, kun osallistutte koulutukseen. Ilmoituspohja toimitetaan ilmoittautumisen jälkeen sähköpostitse.

Perustietoa de minimis-tuesta

De minimis -tuki on ns. vähämerkityksellistä yritystukea, jonka kokonaismäärä lasketaan kuluvalta ja kahdelta edelliseltä vuodelta (yht. 3 vuotta). Tuen kokonaismäärä ei saa ylittää 200 000 €. Selvitys tuen määrästä yrityskohtaisesti pyydetään ennen kuin hankkeessa tehtäviä testejä tai muita tuen alaisuuteen sisältyviä toimenpiteitä aloitetaan. Hankkeessa kertyvä tuki kerrotaan yritykselle etukäteen, joten yritys voi arvioida kuinka paljon hankkeen toiminta lisää heidän saamaansa tukea. Mikäli yritys kuuluu johonkin konserniin, lasketaan de minimis tuen kokonaismäärä konsernitasolla eli myös emoyhtiön tuki huomioidaan. Laskennassa ei huomioida sisaryritysten saamaa de minimis tukea.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

30

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Koulutussuunnittelija
Laura Pihtsalmi
laura.pihtsalmi@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 31.5.2023