Logopedian sivuaineopinnot, perusopinnot (AVOIN YO)

25 op, Academic Year 2023-2024 , ayA110501

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajasta ja hinnasta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Koulutuksen tiedot

Logopedia on tieteenala, joka tarkastelee monipuolisesti normaalia puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitystä sekä niiden häiriöitä. Sen keskeisinä tutkimuskohteina ovat äänen, puheen, kielen ja kommunikaation ilmenemismuodot sekä niiden häiriöiden ennaltaehkäisy, kuntoutus ja kuntoutuksen vaikuttavuus.

Logopedian perusopinnoissa opiskelija perehtyy logopediatieteen keskeiseen sisältöön, tieteelliseen ajatteluun ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Hän saa perustiedot normaalista kielen, puheen ja vuorovaikutuksen kehityksestä ja kehityksen tukemisesta. Perusopinnot suoritettuaan hän osaa noudattaa tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä eettisiä periaatteita.ot suoritettuaan hän osaa noudattaa tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä eettisiä periaatteita.

Logopedian sivuaineopinnot, perusopinnot (25 op)

  • AY694700P Logopedian peruskurssi 6 op
  • AY694809P Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Lapsen kielen kehitys 6 op
  • AY694959Y Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op
  • AY694824P Johdatus lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin 6 op
  • AY694817P Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Kielellisen kehityksen tukeminen 2 op

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

1105 Logopedia

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

Oulu

Viimeksi päivitetty: 31.8.2023