Kahlaaja lintu vedessa

Lintujen maastolajintuntemus, 1-5 op

5 op, Lukuvuosi 2022-2023, 755313A
Saavuta lintujen maastolajituntemuksen perustaso dokumentoimalla havainnot kansalliseen Tiira-lintuhavaintopäiväkirjaan!

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Monimuoto-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on maksuton

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Opiskelija tutustuu omatoimisesti Suomen linnustoon ja dokumentoi maastolajintuntemuksen opiskelunsa havaintopäiväkirjan avulla. Havaintopäiväkirjana käytetään BirdLife Suomen ylläpitämää Tiira-lintuhavaintopäiväkirjaa. Kurssin infotilaisuudessa jaetaan lista eri elinympäristöjen tyyppilajistosta, ja niistä vaadittavista lajeista, sekä tiedotetaan Tiiran käytöstä ja sen käyttöön liittyvistä velvoitteista.

Opintojakson laajuus määrittyy raportoitujen laji- ja havaintomäärien mukaan.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Luonnontieteet

Oppiaine

3205 Biologia

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online
Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

Suositellaan: Eläinten lajintuntemus, selkärankaiset 4 op (755334A) ja Eläinten lajintuntemus, selkärangattomat 4 op (755335A).

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 27.3.2023